Sign Up Now
For Wear Red 2024!

Our Wear Red campaign is back for 2024 and we need your support to make it the biggest and best yet!

We are calling on schools, businesses, community groups and individuals to #WearRed on Friday the 2nd February, and donate £1 to Velindre. By wearing red you’ll be showing your support for our National Rugby Teams ahead of the 6 Nations and raising vital funds for Velindre – Wales’ largest cancer centre.

In 2023, 450 of you took part and helped raise a staggering £75,000 and we want you to help us #PaintWalesRed in 2024 and be a part of #TeamVelindre.

Ymuno Ymgrych
Gwisgo Coch 2024!

Mae ein hymgyrch Gwisgo Coch yn nôl am 2024 ac rydym angen eich cymorth i wneud y flwyddyn yma’r un gorau erioed!

Rydym yn galw ar ysgolion, fusnesau, grwpiau cymunedol ac unigolion i ymuno ni i #GwisgoCoch ar Ddydd Gwener yr 2ail o Chwefror a rhoi £1 i Felindre. Trwy wisgo coch fyddwch yn dangos eich cymorth i ein tîm rwgbi cenedlaethol cyn twrnamaint Chwe Gwlad ac i godi arian angenrheidiol i Felindre – Canolfan Cancr fwyaf Cymru.

Wnaeth 450 ohonoch chi gymryd rhan llynedd i helpu ni godi £75,000 anhygoel ac rydym eisiau chi i #PaentioCymruCoch yn 2024 a bod yn rhan o #TimVelindre.

Wear Red. Donate £1.

Make a Difference.

It’s so easy to get involved in this campaign and support the vital work at Velindre Cancer Centre. Simply Wear Red and donate £1. It really is that easy to make a big difference.

But why stop there? If you want to do more, you could host a red themed event such as a cake sale, quiz night or workout. Every pound you raise will help to provide hope for more cancer patients in Wales and raise awareness for the work that we do.

Upon signing up, you will receive fundraising support from our dedicated fundraising team and gain access to campaign resources.

Gwisgo Coch. Rhoi £1.

Gwneud gwahaniaeth.

Mae’n hawdd cymryd rhan eleni i gefnogi gwaith hanfodol Canolfan Cancr Felindre. Yn syml, #GwisgoCoch a rhoi £1. Mae’n mor hawdd i wneud gwahaniaeth mawr.

Ond pam stopiwch fynna? Os ydych chi eisiau gwneud mwy, gallwch gynnal digwyddiadau coch megis gwerthu cacennau, noson cwis neu weithgaredd ymarfer corff. Mae pob pynt a godwyd yn help darparu gobaith i fwy o gleifion cancr yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth am y gwaith rydym yn wneud.

Ar ôl cofrestru, fyddwch yn derbyn cymorth codi arian o ein tîm ymroddgar a chael mynediad i adnoddau’r ymgyrch.

Download Resources

Fundraising

Fundraising Pack

A-Z

A-Z Fundraising Wear

Mae fersiwn Gymraeg y wefan hon wrthi'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, os oes angen unrhyw gymorth neu gwybodaeth codi arian arnoch drwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â 029 2031 6211 neu e-bostiwchinfo@velindrefundraising.com


The welsh language version of this website is currently under construction. In the meantime, if you require any information or fundraising support through the medium of Welsh, please contact 029 2031 6211 or email info@velindrefundraising.com.